Hướng dẫn sử dụng hàm MID để lấy ký tự ở giữa trong Excel

Kết quả
50
Views

Trong Excel, hàm MID là một trong những công cụ mạnh mẽ giúp bạn xử lý văn bản một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hàm này cho phép bạn trích xuất một phần của một chuỗi ký tự dựa trên vị trí bắt đầu và kết thúc của chuỗi đó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm MID trong Excel, cách sử dụng nó để trích xuất thông tin từ các chuỗi ký tự và những trường hợp thực tế áp dụng hàm này.

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu văn bản trong Excel, hàm MID sẽ là công cụ vô cùng hữu ích giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Hãy cùng khám phá hàm này nhé!

1. Công thức hàm MID trong Excel là gì?

Hàm MID dùng trong Excel để cắt chuỗi ký tự ở giữa chuỗi ký tự cho trước, được xác định bắt đầu bằng vị trí bạn chỉ định và số lượng ký tự theo ý của bạn.

Hàm MID có cú pháp như sau: =MID(text,m,n)

  • Text: Chuỗi kí tự
  • M: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự
  • N: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự,
Hàm Mid trong Excel
Hàm MID trong Excel

Tìm hiểu thêm: Chặn quảng cáo youtube siêu đơn giản trên máy tính 

2. Ví dụ thực tế của hàm MID

  • Để xuất họ bất kì bạn có thể làm như sau:

Bạn sử hàm SEARCH để tìm kiếm vị trí dấu cách. Sau đó, dùng hàm MID để tách ra chuỗi con bắt đầu từ ký tự đầu tiên cho đến ký tự đứng trước dấu cách.

Để xuất ra thông tin họ bất kỳ, ta có ví dụ:

Bạn nhập lệnh =MID(A2,1,SEARCH(” “,A2)-1)  rồi ấn Enter và xem kết quả.

Kết quả
Kết quả
  • Dùng hàm MID xuất tên như sau:

Chúng ta sẽ sử dụng SEARCH được dùng để tìm vị trí bắt đầu của chuỗi. Sau đó, ta có thể sử dụng hàm LEN để lấy tổng số ký tự trong chuỗi gốc.

Nếu không muốn sử dụng hàm LEN, ta có thể chọn một số lớn đủ để đảm bảo chuỗi ký tự cần trích xuất sẽ được đủ dài, ví dụ như 100. Sau đó, ta có thể sử dụng hàm TRIM để loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết.

Ta có công thức như sau: =TRIM(MID(A2,SEARCH(” “,A2),LEN(A2))

Sử dụng hàm MID Xuất tên
Sử dụng hàm MID Xuất tên

Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng hàm đếm trong excel (hàm COUNT)

  • Dùng hàm MID trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Chúng ta tiếp tục sử dụng hàm SEARCH để xác định vị trí của dấu cách đầu tiên và thêm 1 vào vị trí đó để chuỗi ký tự cần trích xuất bắt đầu từ ký tự ngay sau dấu cách.

Để tìm vị trí của dấu cách thứ hai, ta sử dụng hàm SEARCH với việc bắt đầu tìm kiếm từ ký tự đầu tiên sau dấu cách thứ hai: SEARCH(” “, A2, SEARCH(” “, A2)+1).

Tiếp theo, chúng ta trừ vị trí của hai dấu cách để có được khoảng không gian giữa chúng, sử dụng: SEARCH(” “, A2, SEARCH(” “, A2)+1) – SEARCH(” “, A2).

Kết hợp các công thức trên, chúng ta có thể sử dụng công thức MID để trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách:

=MID(A2, SEARCH(” “, A2)+1, SEARCH(” “, A2, SEARCH(” “, A2)+1) – SEARCH(” “, A2) – 1).

Xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách
Xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách
  • Cách dùng hàm MID trả về một số

Bạn có thể áp dụng công thức sau: =VALUE(MID(A2,7,3))

Hàm MID luôn trả về chuỗi văn bản, vậy để chuyển đầu ra thành một số thì sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi.

Sử dụng hàm MID trả về 1 số
Sử dụng hàm MID trả về 1 số

Tham khảo thêm: Tạo danh sách thả xuống trong Excel đơn giản 

3. Một số lưu ý thường gặp trong hàm MID

Khi sử dụng hàm MID bạn nên lưu ý những điều sau:

  • Nếu giá trị m lớn hơn so với độ dài chuỗi ký tự thì hàm MID trả về giá trị rỗng.
  • Nếu giá trị m nhỏ hơn độ dài chuỗi ký tự nhưng tổng giá trị m cộng với n vượt quá độ dài chuỗi ký tự, hàm MID trả về các ký tự đến cuối cùng của chuỗi ký tự đã cho.
  • Nếu giá trị m nhỏ hơn 1 hay giá trị n là số âm thì hàm MID sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là tất cả những gì bạn cần biết về hàm MID trong Excel. Đây là một hàm khá hữu ích nếu bạn biết cách sử dụng thành thạo.